Vplyv traumatickej udalosti

Vplyv traumatickej udalosti

Intenzívne a dlhodobé vystavenie traumatickým udalostiam v kombinácii s inými rizikovými faktormi (rizikové faktory pre PTSD sú staršie ročníky, ženské pohlavie, problémy s duševným zdravím pred traumou, traumy v ranom veku a nedostatočná sociálna podpora) môže viesť k významným zmenám vo vývoji osobnosti.

Tento dlhodobý účinok traumy sa nazýva komplexná posttraumatická porucha a zahŕňa zmeny:

– v regulácii afektov a impulzov

– vo vzťahoch s ostatnými

-v systéme hodnôt (Cloitre et al.,2013)

Trauma môže zmeniť vnímanie vlastnej identity, sebahodnoty a

základného presvedčenia o svete. Niektoré typické kognitívne deformácie sú:

-pretrvávajúce negatívne presvedčenia o sebe / o svete

      („Nie som dobrý“; „Nikomu nemôžem dôverovať“)

-prehnané obviňovanie seba alebo iných za spôsobenie traumy

      („Zaslúžil som si, aby sa to stalo mne“).

Picture4

Photo credit: PlusLexia. Source: https://www.flickr.com