Emócie

Source: https://www.pexels.com/

Emócie

Starostlivosť o osobou trpiacu demenciou môže byť veľmi naplňujúcou činnosťou, ale tiež aj náročnou, vyčerpávajúcou, osamelou a pohlcujúcou skúsenosťou. Tak ako sa menia potreby osôb trpiacich demenciou, objavujú sa aj rôzne emócie, s ktorými sa musia vysporiadať. Rodinní príslušníci a ošetrovatelia osôb s demenciou sa často stretávajú s pocitmi viny, smútku, straty a hnevu.

Source: https://www.pexels.com