Emócie

Emócie

Ošetrovanie chorej alebo hendikepovanej osoby môže vyvolať zložité emócie. Môžete prežívať skvelé dni plné hlbokého pocitu naplnenia a spojenia. Tiež môžete mať ťažké dni plné pocitov viny, smútku alebo hnevu. V jednu chvíľu môžete dokonca zažívať aj protichodné pocity ako lásku a odpor.

Skúsenosti s ošetrovateľstvom sa líšia. To, čo vyvoláva nejaké pocity u jedného, druhého nemusí vôbec trápiť. Je dôležité vedieť, že na to neexistuje žiaden vzorec. Taktiež neexistujú žiadne pocity, ktoré by ste „mali„ alebo „nemali„ mať. Pocity vyvstávajú bez ohľadu na to, či ich čakáme alebo nie.

Je potrebné poznať typy pocitov, ktoré sa môžu objaviť, spolu so spôsobom, ako ich rozpoznať a dostať pod kontrolu. Na nasledujúcich stranách sa dozviete viac.