Emócie

Emócie

Source: https://images.pexels.com

 • V kontexte PPP je dôležité vziať do úvahy emócie a ich dopad na efektivitu človeka. Keď prežívajú ošetrovatelia intenzívne emócie (napríklad strach), stratia spojenie so svojou schopnosťou starostlivosti, naučených vedomostí a zručností.
 • Rodičovská vina takisto oberá rodičov o schopnosť aktívne sa zapájať v úlohách, ktoré pomáhajú zotaveniu dieťaťa.
 • Hoci porucha príjmu potravy nie je zavinená rodičmi , mnohí z nich sa za to obviňujú a bráni im to vo vyhľadaní okamžitej pomoci.
 • Strach a sebaobviňovanie sú samostatné ale prepojené procesy, ktoré negatívne ovplyvňujú ošetrovateľovu schopnosť pomáhať chorému.

 

 • Naučte sa ako si určiť svoje hranice a dovoľte si stráviť viac času so svojimi priateľmi a aktivitami, ktoré vás napĺňajú.
 • Určite si priority a správajte sa podľa nich. Vyhľadajte pomoc ostatných (zdravotníkov, členov rodiny, ostatných ošetrovateľov).
 • Buďte k sebe tolerantný;
 • Porozumejte faktu, že emócia smútku je úplne prirodzená a nespadajte do prehnanej sebakritiky a nebuďte na seba taký prísny;
 • Odmeňujte sa;
 • Nevytyčujte si nedosiahnuteľné ciele;
 • Zachovajte si zmysel pre humor. Snažte sa nazerať na veci z pozitívnej stránky;
 • Buďte empatický;
 • Hýbte sa fyzicky.
 •  

Source: https://www.pexels.com

Stratégie na vysporiadanie sa so strachom

 • Myslím, že…