Emócie

Emócie

Source: https://images.pexels.com

  • V kontexte PPP je dôležité vziať do úvahy emócie a ich dopad na efektivitu človeka. Keď prežívajú ošetrovatelia intenzívne emócie (napríklad strach), stratia spojenie so svojou schopnosťou starostlivosti, naučených vedomostí a zručností.
  • Rodičovská vina takisto oberá rodičov o schopnosť aktívne sa zapájať v úlohách, ktoré pomáhajú zotaveniu dieťaťa.
  • Hoci porucha príjmu potravy nie je zavinená rodičmi , mnohí z nich sa za to obviňujú a bráni im to vo vyhľadaní okamžitej pomoci.
  • Strach a sebaobviňovanie sú samostatné ale prepojené procesy, ktoré negatívne ovplyvňujú ošetrovateľovu schopnosť pomáhať chorému.

Stratégie na vysporiadanie sa so strachom

  • Myslím, že…