Emócie – Čo môžem vyskúšať

Emócie – Čo môžem vyskúšať

  • Precíťte bolesť! Umožnite samému/samej sebe skutočne precítiť to, čo práve cítite, bez ohľadu na to, čo to je. Utlmovanie pocitov len prehlbuje a predlžuje utrpenie.
  • Plačte! Plač môže mať terapeutické účinky. Nechajte slzy prečistiť a uvoľniť vaše vnútorné utrpenie.
  • Hovorte! Zdieľajte svoju bolesť. Je dôležité hovoriť o svojich pocitoch aj v tých najťažších časoch. Zdieľanie smútok umenšuje. Možno vám pomôže porozprávať sa s osobou mimo vášho rodinného kruhu, napríklad so psychológom.
  • Veďte si denník! Denník je váš osobný spoločník, ktorému sa môžete zdôveriť so všetkými nesplnenými snami, pocitmi viny, hnevu a inými myšlienkami.