Ako vplýva rodina na depresiu?

Ako vplýva rodina na depresiu?

Typy rodín, ktoré zvyšujú riziko depresie

- Perfekcionistická rodina
- Znevažujúce rodiny
- Násilné rodiny

Rodinné faktory, ktoré zvyšujú riziko bipolárnej poruchy

  • Dedičnosť – vedci uvádzajú, že ak má jedno jednovaječné dvojča bipolárnu poruchu, má to druhé 40% až 70 % šancu, že sa uňho bipolárna porucha vyvinie tiež. Celoživotné riziko medzi príbuznými prvého stupňa je 5–10%, čo je asi sedemkrát viac ako v bežnej populácii.
  • Rodinné stresory – týranie v detstve, zneužívanie návykových látok, bývanie s rodičom, ktorý má sklon k výkyvom nálady a/alebo k zneužívaniu alkoholu alebo návykových látok, finančná a sexuálna nerozvážnosť, hospitalizácie.

Osoba poskytujúca domácu starostlivosť môže:

  • Poskytovať oporu
  • Posilňovať postavenie pacienta
  • Pomáhať pri zvládaní každodenných úloh
  • Pomôcť blízkej osobe nájsť liečbu
  •  

v snahe zmierniť príznaky a utrpenie svojich blízkych.