Vplyv schizofrénie na rodinu

Vplyv schizofrénie na rodinu

-Keď schizofréniou trpí člen rodiny, má to na celú rodinu značný dopad: chorí ľudia potrebujú neustálu pomoc, niekedy aj s každodennými záležitosťami, stávajú sa neefektívnymi v práci a nedokážu tak byť prospešní pre svoju rodinu. Tieto osoby sú veľmi citlivé na vzťahy v rodine, na druhej strane sa však často z rodinného života sťahujú. Členovia rodiny musia nájsť nový spôsob udržovania vzťahu a komunikácie. Neaktivita pacientov sa často vníma ako lenivosť, čo môže dodatočne poškodzovať vzájomnú komunikáciu.

– Členovia rodiny môžu mať z rozličných dôvodov pocit viny ako napríklad z toho, že sa cítia ako nedostatoční rodičia, partneri alebo tí, čo príznaky nedokážu tolerovať.

Neustále dohliadanie na pravidelnú liečbu a navštevovanie skupinových terapií sa často stáva dennou rutinou pre osobu, ktorá sa stará o pacienta.

– Ošetrovateľ niekedy musí prevziať celú zodpovednosť za pacienta a robiť zaňho všetky rozhodnutia.

– V prípade opätovného objavenia sa príznakov musí niekedy ošetrovateľ presvedčiť pacienta, aby šiel k psychiatrovi, do nemocnice, alebo dokonca rozhodnúť sa pre zložité dodatočné opatrenia ako napríklad kontaktovať služby, praktického lekára alebo políciu bez súhlasu chorej osoby.