Vplyv schizofrénie na pacienta

Vplyv schizofrénie na pacienta

Schizofrénia prináša zmenu do každého aspektu života pacienta. Choroba značne obmedzuje jeho schopnosť zúčastňovať sa na rodinnom a spoločenskom živote, každodenných činnostiach a pracovnom živote. Potrebujeme však pamätať na to, že vážnosť, rozsah príznakov a prejavy choroby sa medzi pacientmi značne líšia.

Aj keď príznaky pominú, okolie pacienta sa naňho naďalej pozerá skrze optiku choroby, čo vytvára dodatočnú záťaž na už aj tak oslabenú schopnosť vytvárať spoločenské vzťahy.

Často sa tiež stretávame s liečbou, pre ktorú pacient nevidí žiadne opodstatnenie, a ktorá môže mať neželané vedľajšie účinky.

Osoba so schizofréniou tiež môže zápasiť s ďalšími duševnými chorobami ako je depresia, úzkosť, užívanie návykových látok – najmä fajčenie.

Pri pacientoch so schizofréniou trpí tiež fyzické zdravie.

Je to duševná porucha, ktorá má najväčší potenciál k stigmatizácii. Predsudky, ktoré sa viažu na schizofréniu, môžu spôsobovať oneskorenie alebo odmietanie liečby. Stigmu schizofrénie si nenesie len pacient, ale celá jeho rodina. Táto stigma je dôvodom, prečo je pre pacienta oveľa ťažšie udržať si svoje vzťahové a pracovné väzby. Pacient tak zostáva – aj pri absencií príznakov – neustále pod drobnohľadom svojho okolia.