Dopad na rodiny

Dopad na rodiny

Rodinní príslušníci s osobnou skúsenosťou hovoria, že za najťažšie považujú:

– pocit emocionálnej prázdnoty

– pocit života s cudzím človekom

– nedostatok citovej odpovede

– nedostatočné zapojenie sa do rodinných aktivít

Dôsledkom emocionálnej neprítomnosti je reálna funkčná strata člena rodiny.

Členovia rodiny niekedy pociťujú potrebu vyplniť túto „emocionálnu prázdnotu“ svojimi vlastnými pocitmi viny a niektorí sa stanú príliš funkčnými, zatiaľ čo dotknutý člen preberie pasívnu úlohu. Pocit viny je zároveň niečo, čo prenasleduje aj traumatizovaného jednotlivca. Ľudia trpiaci PTSD často prežívajú súčasnosť ako nekonečný zdroj požiadaviek a očakávaní, o ktorých si myslia, že ich nedokážu naplniť, a tak zažívajú silný pocit viny. Majú pocit, že svojej rodine nedali dosť. Považujú sa za bremeno pre ostatných a cítia, že svojim správaním ubližujú svojim rodinným príslušníkom a ľuďom, ktorí sú pre nich dôležití. Zároveň im vina bráni opustiť rodinu, pretože im už nechcú ublížiť a/lebo ich sklamať.

Bohužiaľ, príznaky PTSD môžu viesť k strate zamestnania, zneužívaniu návykových látok a iným problémom, ktoré ovplyvňujú celú rodinu.

Ďalšími dôležitými problémami súvisiacimi s PTSD, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú rodinu, sú výbuchy hnevu a násilné deštruktívne správanie, ktoré sa môže dokonca stať fyzickým násilím. Hnev môže byť tiež potláčaním pocitov ako je smútok, bezmocnosť alebo vina, pretože hnev môže spôsobiť, že sa človek cíti silný, a nie slabý a zraniteľný.

Ľudia trpiaci PTSD majú kvôli svojej chorobe ťažkosti s reguláciou svojich emócií a impulzov a sú často spánkovo deprivovaní. To všetko u nich vedie k nadmernej reakcii na bežné stresory a spôsobuje extrémnu podráždenosť, náladovosť alebo výbuchy hnevu.

Váš blízky sa môže veľmi snažiť potlačiť svoje pocity hnevu, ale zvyčajne prepuknú, keď sa to najmenej očakáva. Sila výbuchov spôsobuje, že členovia rodiny sa boja, sú zranení a nahnevaní a buduje sa rodinná atmosféra plná napätia, úzkosti a prílišnej opatrnosti.

Pocity nie sú vyjadrené a každý sa cíti akoby chodil po škrupinách. Takáto atmosféra môže zase viesť k depresii, somatickým ťažkostiam a deštruktívnemu správaniu v rodine.

ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.