Čo môžeme spraviť pre človeka s demenciou (úvodná fáza)

Čo môžeme spraviť pre človeka s demenciou (úvodná fáza)

V úvodnej fáze choroby, keď sa prejavujú príznaky ako rastúca porucha pamäti, je starší človek samostatný. Často však zabúda, býva dezorientovaný, choroba mu zasahuje aj reč a jeho povaha sa mení (strach, nedôvera). Opatrovatelia členov rodiny by vtedy mali mať na pamäti nasledujúce rady.

Source:https://www.pexels.com/