Dôsledky demencie pre dynamiku rodiny

Source:https://www.pexels.com/

Dôsledky demencie pre dynamiku rodiny

Choroba alebo fyzické obmedzenia osoby zapríčinia zmenu v životoch ostatných členov rodiny. Musia fungovať inak, rola každého člena rodiny sa zmení. Týka sa to napríklad dcéry, ktorá sa stará o matku; manželky, ktorá sa popri všetkých povinnostiach musí zrazu starať o muža, ktorý je pripútaný na lôžko či manžela, ktorý sa musí postarať o domáce práce a o deti, lebo jeho žena je postihnutá. Tieto zmeny môžu vyvolať neistotu a spory, preto je dôležité, aby sa rodina, opatrovateľ a zdravotníci spolu rozprávali a naplánovali, ako bude domáca starostlivosť vyzerať.

Source:https://www.pexels.com/

Dôsledky demencie pre dynamiku rodiny

Najlepšie miesto pre staršieho človeka s demenciou je také, kde sa oňho efektívne a dobre postarajú. Ideálne v rodine, ktorej každý člen dostane potrebnú starostlivosť, aby sa cítil fyzicky a emocionálne dobre. Keď človek ostane doma, dá mu to výhodu: môže sa oprieť o známe veci, ktoré ho doteraz sprevádzali životom (izba, posteľ, obrazy, osobné veci, minulosť) a ktoré mu poskytujú pocit bezpečia a pokoja. To sa týka zvlášť človeka s demenciou.

Keď sa presťahuje k svojmu dieťaťu alebo k inému členovi rodiny, môže mu to spôsobiť problémy s adaptáciou. Bude mu totiž chýbať niečo, o čo sa bude môcť oprieť. To môže zhoršiť jeho mentálny a funkčný stav. Ak je to jediná možnosť, je nutné uplatniť stratégie, ktoré zmenšia dopad zmeny. Treba sa snažiť o to, aby preňho „nové“ prostredie pôsobilo známejšie.