Obavy z porúch príjmu potravy – ako vplývajú na rodinnú dynamiku

Obavy z porúch príjmu potravy – ako vplývajú na rodinnú dynamiku

Vrcholný vek nástupu porúch príjmu potravy sa vyskytuje v polovici dospievania, takže rodičia a ďalší blízki členovia rodiny často preberajú úlohu opatrovateľov. Rodina s členom s poruchou príjmu potravy, sa stáva miestom pre nedorozumenia, kde je priestor pre bolestivé ticho, spätné  obviňovanie, pocity viny a časté prísľuby zmeny. Preto by rodina nikdy nemala byť obviňovaná alebo sa cítiť vinná za túto chorobu, ale mala by uznať svoju zodpovednosť pri jej riešení. Toto rozpoznanie rodiny ako súčasti, ale nie príčiny choroby je súčasťou liečebného procesu pacienta.

Prvým krokom, ktorý má rodina podniknúť, je hovoriť s pacientom o nezdravých návykoch, ktoré môžu viesť k výrazným výživovým nedostatkom a následne k strate zdravia, práci, štúdia, vzťahov atď.

  • Je nevyhnutné, aby rodina poskytujúca starostlivosť zaujala nestranný postoj tých, ktorí sú ochotní pomôcť, a aby boli vždy vnímané kvality pacienta.
  • Rodinní príslušníci by mali chorému vysvetliť, že vnímajú jeho utrpenie, ktoré možno zmierniť, ak budú spoločne hľadať vhodné postupy.
  • Netreba ho však nútiť, ak chorý nie je ochotný vyhľadať pomoc. V rodine by mal byť priestor pre vypočutie chorého. A keď sa to deje, skúste nesúdiť, nechajte osobu vyjadriť sa a rešpektujte jej pocity.

Source: https://www.pexels.com