O autizme

O autizme

Autizmus, alebo porucha autistického spektra (PAS), je porucha, kvôli ktorej majú ľudia problém so spoločenskými zručnosťami, opakujúcim sa správaním, rečou a neverbálnou komunikáciou.

Závažnosť autizmu

Niektorí ľudia s miernym autizmom môžu s podporou navštevovať bežnú školu. Ďalší nerozprávajú a potrebujú veľa ďalšej podpory a starostlivosti. Tí môžu chodiť do škôl pre deti so špeciálnymi potrebami.

Komunikácia

Ľudia, ktorí majú autizmus a vedia rozprávať, často berú informácie doslova. To znamená, že pre nich môže byť ťažké pochopiť sarkazmus, neverbálne náznaky a výrazy tváre. Môžu hovoriť monotónnym hlasom, rozprávať veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly. Niekedy majú problém rozpoznať, kedy ľudia, s ktorými sa rozprávajú, vyjadrujú emócie.

Aké účinky má autizmus na človeka?

(Írska autistická spoločnosť, 2019)