O mentálnom postihnutí

O mentálnom postihnutí

Čo je mentálne postihnutie?

Človek s mentálnym postihnutím (MP) má obmedzenú schopnosť učiť sa a uplatňovať nové zručnosti. Môže mať problém s chápaním nových alebo zložitých informácií, preto môže potrebovať pomoc s učením sa nových vecí. Malé deti s MP môžu zaostávať vo vývoji – majú napríklad problém naučiť sa sedieť, loziť či chodiť. Niektorí ľudia s MP môžu mať problémy s komunikáciou či s tvorením a udržiavaním vzťahov. Ľudia s MP tiež môžu mať problémy s fungovaním v prostredí, kde žijú. Tomu sa hovorí narušené sociálne alebo adaptívne schopnosti. (WHO, 2019)

Čo je adaptívne psychologické fungovanie?

Adaptívne psychologické fungovanie zvyčajne zahŕňa tieto tri sety schopností:

 • Konceptuálne: znížená schopnosť čítania, riešenia problémov a abstraktného myslenia. Namáhavé je napríklad používanie čísel, porozumenie času, konceptu peňazí a ťažká môže byť aj komunikácia s ostatnými ľuďmi.
 • Spoločenské/Sociálne schopnosti: Postihnutie ovplyvňuje to, ako človek rozumie a podriaďuje sa spoločenským normám a pravidlám. Napríklad vedieť sa obliecť podľa určitej spoločenskej udalosti, rozoznanie pravdy od klamstva, porozumenie zákonu, atď.
 • Praktické schopnosti „do života“: Človek s MP má zníženú schopnosť zvládať základné denné činnosti a návyky osobnej hygieny. Napríklad čistenie zubov, obliekanie, používanie hromadnej dopravy, vykonávanie domácich prác, branie liekov a iné.

Narušené adaptívne schopnosti znamenajú, že človek s MP môže mať problém poradiť si s niektorými aspektmi života, napríklad:

 • Práca
 • Vzdelanie
 • Starostlivosť o seba
 • Každodenné úlohy
 • Osobná hygiena
 • Varenie
 • Upratovanie
 • Nakupovanie.
 •  

Image credit: https://imgbin.com