Demencia s Lewyho telieskami

Source: https://www.freepik.com/

Demencia s Lewyho telieskami

Zdieľa klinické a patologické znaky s ďalšími demenciami, ktoré sa môžu objaviť počas Parkinsonovej choroby a iných neurologických ťažkostí. Patologicky ju charakterizuje abnormálne hromadenie takzvaného synaptického proteínu a-synukleín ako „Lewyho teliesok“ v neurónoch spájaných s mozgovou atrofiou.