Užívanie liekov

Užívanie liekov

 • Mnohých opatrovateľov znepokojuje otázka, či chcú pri liečbe blízkej osoby používať aj lieky
 • Obávajú sa napríklad, že užívanie liekov sťažuje osobe s ADHD riešenie problémov.
 • Vedľajšie účinky liekov, ako strata chuti do jedla, poruchy spánku a „zombické stavy“, robia rozhodnutie o užívaní liekov ešte ťažším.

Liečeba stimulanciami

Psychostimulanciá sa často používajú pri liečbe symptómov ADHD a pomáhajú nálade človeka. Tento liek zvyšuje hladinu dopamínu v mozgu, čím sa zvyšuje pozornosť a riadenie impulzov. Poskytovatelia starostlivosti niekedy pociťujú tlak podávať osobe, o ktorú sa starajú, tieto lieky, predovšetkým ak sú prejavy jej správania ťažko zvládateľné.

 • Rodičia, ktorí sa starajú o dieťa s ADHD môžu mať obavy z dopadu tejto situácie na ich ostatné deti.
 • Súrodenci môžu mať pocit, že žijú v chaotickom domácom prostredí, v ktorom pociťujú úzkosť alebo strachujú o to, čo sa môže každú chvíľu stať.
 • Súrodenci sa môžu cítiť fyzicky ohrození a môžu byť obeťami násilných výbuchov
 • Súrodenci detí s ADHD môžu tiež pociťovať bremeno poskytovania starostlivosti.
 • Môžu mať viac zodpovednosti v predchádzaní týchto výbuchov alebo sa môžu snažiť pomôcť svojim rodičom zvládať náročné správanie súrodenca.
 • Súrodenci môžu mať pocit, že ich rodičia nemajú čas na napĺňanie ich potrieb a že pravidlá ohľadne správania sú pre nich inakšie ako pre ich súrodenca s ADHD.
 • Symptómy ADHD môžu niekedy viesť k chaotickému a stresujúcemu domácemu prostrediu
 • Poskytovatelia starostlivosti môžu v dôsledku neustáleho napĺňania potrieb blízkej osoby a možno aj starostlivosti o ostatné deti, trpieť stresom a syndrómom vyhorenia.