Iné užitočné stratégie pri ADHD

Iné užitočné stratégie pri ADHD

Plán zaistenia bezpečnosti môže pomôcť rodičom/ošetrovateľom postarať sa o človeka s ADHD v prípade náročnej situácie ohrozujúcej ich bezpečnosť.

Čo môžeš urobiť aby konkrétna situácia bola pre človeka s ADHD bezpečná?

 1. Nauč svojho blízkeho zastaviť sa a popremýšľať pred tým než bude konať. To mu pomôže ostať v bezpečí, hoci to preňho/pre ňu bude veľmi náročné.
 2. Rozprávaj o tom so svojim blízkym pravidelne a pomôž mu/jej natrénovať si danú stratégiu. Zastavenie sa v činnosti a kontrola bezpečnosti, napríklad pri prechode cez ulicu: zastaviť, pozrieť sa na obe strany, započúvať sa, atď. Vysvetli mu/jej možné dôsledky nedodržania tejto stratégie.
 3. Ak sa nachádza blízko bazénu, musí byť upozornený na to aby zastal a skontroloval, či je v bezpečí. Rovnako ak sa nachádza v blízkosti vodnej plochy – musí vedieť ako sa správať ak sa vyskytne v takejto situácii sám.
 4. Možno bude nutné tieto nácviky opakovať, keďže človek s ADHD môže mať tendenciu zabudnúť alebo konať v podobných situáciách  bezmyšlienkovite

Praktické tipy ako zabezpečiť váš domov:

 • zámky na oknách a dverách
 • bezpečnostná bránka pred vstupom na schodisko
 • používanie plastového príboru a pohárov
 • držanie liekov, ostrých a inak nebezpečných predmetov na zamknutom mieste

Dodržiavanie zdravého spánkového rytmu osoby s ADHD jej pomôže s únavou a zvýšenou emočnou afektivitou (výbušnosťou) počas dňa

 • 2 hodiny pred spaním sa vyhnite pozeraniu do displeja, kofeínovým alebo sladkým nápojom a jedlám a intenzívnej fyzickej aktivite.
 • Pred spaním v izbe stlmte svetlo a sústreďte sa na upokojujúce a tiché činnosti.
 • Upravte teplotu a svetlo v miestnosti podľa individuálnych potrieb
 •  

Na čo sa používa ťažká prikrývka?

Ťažká prikrývka pomáha jedincovi s ADHD ľahšie a rýchlejšie zaspať. Ťažká prikrývka cielene zrelaxuje nervový systém tým, že utlmí senzorické stimuly ako hluk, svetlo či dotyk oblečenia a odľahčuje zmyslové vnímanie človeka. Tlak pôsobí relaxačne, anti-stresovo a uľahčuje zaspávanie.