Pozitívne aspekty starostlivosti

Pozitívne aspekty starostlivosti

Aj keď ošetrovateľstvo prináša negatívne aspekty, ľudia majú s touto činnosťou aj pozitívne skúsenosti.

Medzi ne patria napríklad pocity užitočnosti, zmysluplnosti a sebahodnoty, vychutnávanie si života, rozvoj nových zručností a vzťahov, osobnostný rozvoj.

Source: https://www.freepik.com