Sociálne vylúčenie

Sociálne vylúčenie

Ľudia s autizmom majú problémy s komunikáciou. To vedie k problémom a ťažkostiam pri nadväzovaní a udržovaní priateľstiev.

Aké konkrétne problémy majú ľudia s autizmom pri komunikácii?

  • Nevedia ako začať a viesť konverzáciu a ako sa správať v skupine ľudí
  • Nerozumejú mimike a odkazom, ktoré ľudia vysielajú pomocou výrazov tváre, nerozumejú sarkazmu alebo neprečítajú nezáujem osoby oproti o danú konverzáciu
  • Impulzívne správanie a emocionálne výbuchy spôsobujú izoláciu, keďže človeka s danými prejavmi nepozývajú na stretnutia, alebo vôbec nemá priateľov.

Repetitívne a seba-stimulujúce správania ako napríklad pohupovanie sa, tlieskanie, lúskanie prstami alebo skákanie sú mechanizmy, ktorými sa daný človek ukľudňuje v situáciách, ktoré mu nie sú príjemné. Tieto opakujúce sa pohyby môžu niekedy spôsobovať, že sa danému človeku ľudia vyhýbajú, pretože to pokladajú za nezvyčajné.