Stigma

Stigma

Stigma je kolektívny fenomén. Prejavuje sa napríklad pocitmi strachu a hanby, ktoré môžu prežívať rodinní ošetrovatelia. Spôsobuje ich negatívna sociálna konotácia tejto choroby, ktorá často vedie k “skrývaniu” príznakov demencie ako aj nevyhľadaniu odbornej pomoci.

Stigma sa tiež prejavuje vtedy, keď sú si staršie osoby trpiace demenciou a ich okolie vedomé stigmy, ktorá sa na chorobou vzťahuje. Spôsobuje znížené sebavedomie, ovplyvňuje kvalitu života, vyvoláva pocity neschopnosti, zvýšenú mieru úzkosti, príznaky depresie a sociálnej vylúčenosti.

Source: https://www.pexels.com