Stigma

Stigma

Stigma je vlastnosť, správanie, alebo povesť, ktorá spôsobuje spoločenskú diskreditáciu.

Alkohol a užívanie ďalších návykových látok so sebou prináša fyzické a psychické poruchy, zmeny správania a spôsobuje škody na individuálnej a sociálnej úrovni. Tento stav je v porovnaní s inými zdravotnými problémami ako schizofrénia alebo depresia vysoko stigmatizovaný.

Rodinní ošetrovatelia by si toho mali byť vedomí a mali by sa s tým snažiť pracovať.

Stigma ovplyvňuje rodiny osôb, ktoré zneužívajú návykové látky a často spôsobuje:

Oneskorenie vo vyhľadaní liečby

Najznepokojujúcejším vedľajším produktom stigmy je to, že ošetrovatelia rodinných príslušníkov odkladajú vyhľadanie lekárskej starostlivosti kvôli strachu z označenia ako „rodiny s členom so závislosťou na alkohole alebo drogách“.

Psychologická úzkosť

Stigma môže spôsobiť veľkú psychologickú úzkosť, ktorá pochádza z obáv o postavenie v spoločnosti alebo v rámci širšej rodiny a kruhu priateľov.

Sociálne vylúčenie a izolácia

Sociálne vylúčenie môže byť spôsobené stereotypom ohľadom nebezpečia a nepredvídateľného správania sa človeka so závislosťou.