Stigma

Stigma

Stigma je vlastnosť, správanie, alebo povesť, ktorá spôsobuje spoločenskú diskreditáciu. Stigma spôsobuje, že je daná osoba ostatnými mentálne zaradená medzi neželaných, odmietaných ľudí.

Stigma spojená s duševnou chorobou sa však netýka len pacienta! Asociácia so stigmatizovanou osobou stigmatizuje tiež jeho rodinu.

 

Vyhnutie sa stigmatizácii je tiež náročné pre ošetrovateľov osôb s príznakmi duševnej choroby.

Ošetrovatelia túto stigmu vnímajú a niekedy dokonca veria tomu, že si zaslúžia byť takto diskreditovaní z rozličných dôvodov. Reakcia ošetrovateľov na túto stigmu môže ovplyvniť tak starostlivosť, ktorú poskytujú svojmu rodinnému príslušníkovi, ako aj kvalitu ich vlastného života.