Stigma

Stigma

Existujú mnohé mýty, nesprávne a nepodložené presvedčenia a tvrdenia viažuce sa k poruchám príjmu potravy, ktoré sa nájdu v každej spoločnosti. Vyvracajú a len veľmi ťažko, nakoľko sú v ľuďoch zakorenené veľmi hlboko a idú ruka v ruke so stigmou o duševných poruchách. Reprezentujú obrovský faktor brániaci vyhľadaniu pomoci a podpory a zvyšujú pocit hanby a viny u chorého. Stereotypy a stigma okolo PPP bráni rovnako prevencii a môže ovplyvniť ošetrovateľov a rodinných príslušníkov chorého, keďže napomáhajú negatívnemu úsudku, kritike a odsudzovaniu voči človeku s PPP.

Source: https://wwwpexels.com

  Stigma ošetrovateľa je ako predikčný faktor oveľa dôležitejšia ako stigma chorého. Stereotypy, nízky level podpory, strach z dopadov choroby a „nálepka“ na osobnosti chorého môže prispieť k negatívnemu prežívaniu ošetrovateľa človeka s PPP.