Stimming

Stimming

  • Ak sa človek s autizmom cíti byť v strese alebo preťažený, môže to spôsobiť že sa uchýlia k tzv. repetitívnemu správaniu.

Čo je stimming?

Stimming označuje sériu opakujúcich sa pohybov. Človek s autizmom sa tak môže správať keď je vzrušený, bojí sa alebo pociťuje úzkosť. Repetitívne správanie pomáha so zvládaním danej situácie, ktorá by inak bola príliš zaťažujúca.

Mali by sme repetitívne správanie obmedzovať alebo mu predchádzať?

V žiadnom prípade. Ak dané správanie nie je nebezpečné pre okolie alebo jedinca (ako napríklad agresívne prejavy, búchanie hlavou do stola, atď.), nie je za potreby toto správanie obmedzovať alebo sa ho snažiť kontrolovať. Takéto správanie totiž pomáha človeku s autizmom vyrovnať sa s podnetmi z okolia a jeho vlastným prežívaním. Rovnako, je to znak pre ošetrovateľa že človek s autizmom je v strese, necíti sa príjemne a môže potrebovať jeho pomoc. Repetitívne správanie sa môže objaviť v prostredí, kde je hluk alebo príliš veľa. Takto ľahko rozpoznáte, že sa cítia preťažený a môžete im pomôcť cítiť sa bezpečnejšie..

Keď má človek o ktorého sa staráte priveľa podnetov, cíti sa nespokojne alebo ho zahltí nejaký pocit, môže sa uchýliť k sebastimulácii alebo stimmingu.

Stimming (alebo sebastimulácia) zahŕňa aj (ale nielen) nasledujúce: