Stratégie pre jednotlivca

Stratégie pre jednotlivca

https://freerangestock.com

  • Vytváranie sociálnych príležitostí pre človeka, na ktorom vám záleží mu môže pomôcť cítiť sa prijatý a zapojený svojimi vrstovníkmi.
  • Každá sociálna príležitosť môže viesť k ďalším príležitostiam!
  • Skúste svojmu blízkemu pomôcť, keď je s druhými. Pripomeňte mu, že je dôležité striedať sa a počúvať, keď druhí niečo hovoria.

Ako môžem pre človeka, o ktorého sa starám vytvoriť vhodné sociálne príležitosti?

  • Skontaktujte sa s ďalšími rodičmi alebo poskytovateľmi starostlivosti a skúste zorganizovať pár stretnutí alebo výletov.
  • Nájdite si všetky aktivity, skupiny a udalosti vo vašej lokálnej komunite, ktoré by sa človeku, o ktorého sa staráte, mohli páčiť.
  • Nájdite si letné tábory pre deti alebo dospelých vo vašom okolí, ktoré môžu pomôcť človek, o ktorého sa staráte stretnúť nových ľudí a príjemne sa zabaviť.
  • Pomôžte mu samostatne si vyhľadať sociálne príležitosti, možno v nejakej oblasti, ktorá je mu blízka – ako umenie alebo cyklistika.
  • Povzbuďte ho, aby sa zapojil do skupiny alebo do klubu, ktorý sa venuje téme, ktorá ho zaujíma, napríklad počítačové programovanie alebo sci-fi. Ak je preňho téma zaujímavá, je pravdepodobnejšie, že v aktivite vytrvá (Rabiner, 2017).