Stres

Stres

Rodinní ošetrovatelia osôb trpiacich demenciou sú dlhodobo vystavení fyzickej a emocionálnej záťaži. Táto záťaž prináša chronické stresové faktory, ktoré môžu vyvolávať nepokoj a rizikové faktory neprispôsobivého správania.

Medzi rodinnými ošetrovateľmi starších osôb trpiacich demenciou sa objavuje vyššia miera depresie, stresu, úzkostí, podráždenia, pracovných problémov, užívania psychiatrických liekov a menej voľného času než u ošetrovateľov o staršie osoby bez demencie.