Zneužívanie návykových látok a závislosť

Zneužívanie návykových látok a závislosť

  • Alkohol je najviac užívanou psychoaktívnou látkou, hlavne medzi mladými. Je rozšírenejší než nelegálne drogy.
  • Treba rozlišovať medzi zneužívaním drog či alkoholu a závislosťou od týchto látok.
  • Nie je veľmi ťažko prekročiť hranicu, ktorá tieto dve veci oddeľuje. Preto je mimoriadne dôležité zachytiť prepukanie závislosti predtým, než sa objavia vážne problémy.

Osoba, ktorá napĺňa aspoň tri z týchto kritérií sa diagnostikuje ako „závislá“. (WHO, ICD-10).

Konečná diagnóza závislosti sa môže stanoviť, len ak človek za posledných 12 mesiacov vykázal známky najmenej troch z nasledujúcich kritérií:

  1. Silná túžba alebo nutkanie požiť látku;
  2. Ťažkosti s ovládaním užívania látky, pokiaľ ide o začiatok, ukončenie a množstvo spotreby;
  3. Fyziologické abstinenčné príznaky po konci alebo obmedzení užívania látky. Prejavujú sa abstinenčným syndrómom alebo tým, že podanie rovnakej či podobnej látky zmierni alebo ukončí abstinenčné príznaky;
  4. Dôkaz tolerancie, napríklad, že na dosiahnutie účinkov, ktoré na začiatku mali menšie množstvá látky, človek potrebuje vyššie dávky;
  5. Postupné opustenie iných zdrojov potešenia a záujmov na úkor užívania psychoaktívnej látky; prípadne to, že človek venuje získaniu alebo konzumácii látky čoraz viac času a dlhšie mu trvá dostať sa z jej účinkov;
  6. Vytrvalosť v užívaní látky, aj keď človek vidí jasné dôkazy jej škodlivých účinkov: poškodenie pečene kvôli nadmernému požívaniu alkoholu, depresívne nálady, ktoré nasledujú po tom, čo vyprchajú účinky látky, poruchy kognitívnych funkcií vyplývajúce z užívania látky. V takom prípade treba vynaložiť úsilie, aby sa zistilo, či si bol používateľ skutočne vedomý povahy a rozsahu poškodenia.