Príznaky a správanie, sprevádzajúce Alzheimerovu chorobu

Príznaky a správanie, sprevádzajúce Alzheimerovu chorobu

Strata pamäti, ktorá narušuje každodenný život človeka

Ťažkosti s plánovaním a riešením problémov

Ťažkosti s vykonávaním bežných úkonov

Zmätok v čase a priestore

Problémy s porozumením vizuálnych obrazov a priestorových vzťahov

Stále nové ťažkosti so slovami pri rozprávaní či písaní

Opustenie práce alebo spoločenských aktivít

Zmeny nálad a osobnosti