Symptómy mentálnej anorexie

Symptómy mentálnej anorexie

Typ a závažnosť príznakov a symptómov mentálnej anorexie sa líšia v jednotlivých prípadoch a môžu byť prítomné, ale nie zjavné. Mentálna anorexia a podvýživa spojená s hladovaním spôsobujú vážne komplikácie vo všetkých dôležitých orgánových systémoch v tele. Niektoré charakteristické znaky a príznaky tejto poruchy sú: