Príznaky a správanie, sprevádzajúce frontotemporálnu demenciu

Príznaky a správanie, sprevádzajúce frontotemporálnu demenciu

 • Nevhodné spoločenské správanie, ktoré sa zhoršuje
 • Strata empatie a zábran
 • Opakované nutkavé správanie, napríklad tlieskanie alebo brnkanie si po perách
 • Úpadok osobnej hygieny
 • Ťažkosti s pomenovaním predmetov
 • Človek už nepozná zmysel slov
 • Robí chyby v stavbe viet
 • Tras svalov, stuhnutosť a kŕče
 • Svalová slabosť
 • Zlá koordinácia
 • Problémy s prehĺtaním

Source:https://www.pexels.com