Príznaky a správanie, sprevádzajúce demenciu s Lewyho telieskami

Source:https://www.pexels.com/

Príznaky a správanie, sprevádzajúce demencius Lewyho telieskami

  • Zmeny v myslení a argumentácii
  • Zmätok a ostražitosť, ktoré sa výrazne menia zo dňa na deň alebo v závislosti od dennej doby
  • Pomalosť a poruchy rovnováhy
  • Výrazné obrazové halucinácie
  • Bludy
  • Problémy s výkladom obrazovej informácie
  • Poruchy spánku
  • Poruchy „automatického“ (autonómneho) nervového systému
  • Strata pamäti; môže byť výrazná