Príznaky a správanie, sprevádzajúce vaskulárnu demenciu

Príznaky a správanie, sprevádzajúce vaskulárnu demenciu

  • Zmätok
  • Problém sústrediť sa
  • Obmedzená schopnosť usporiadať si myšlienky alebo činy
  • Problémy s rozhodovaním sa, čo spraviť
  • Problém s pamäťou
  • Nepokoj a nervozita
  • Neisté držanie tela
  • Náhla alebo častá potreba močiť
  • Depresia alebo apatia

Source:https://www.pexels.com