Úloha rodiny

Úloha rodiny

  Jedným z hlavných problémov tohto typu ochorenia je to, že osoba s poruchou príjmu potravy nepripúšťa, že je chorá a musí sa liečiť. Preto je dôležité, aby členovia rodiny boli ostražití a boli schopní identifikovať prvé príznaky poruchy príjmu potravy. Poruchy príjmu potravy ovplyvňujú nielen zdravie pacienta, ale aj jeho sociálnu, rodinnú a profesionálnu dynamiku.