Tipy pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny s afektívnou poruchou

Tipy pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny s afektívnou poruchou

  • Nebuďte kritickí. Keď sa chce človek s vami porozprávať, pozorne počúvajte, vyhnite sa dávaniu rád, zdieľaniu názorov alebo súdeniu. Pokúste sa nedávať im veci za vinu a netlačte ich do rýchleho uzdravenia. Poskytnite im pozitívne posilnenie.
  • Buďte chápaví. Dajte priateľovi alebo členovi rodiny jasne najavo, že keď bude potrebovať niekoho, kto by ho vypočul, povzdudil ho alebo mu pomohol s liečbou, ste tu preňho.
  • Pomôžte pri vytváraní prostredia s nízkou úrovňou stresu. Ponúknite sa, že nachystáte rozvrh, ktorý bude obsahovať čas na jedlo, lieky, fyzické aktivity a spánok a pomôžte s organizáciou domácich prác.
  • Pomôžte im pri hľadaní pomoci. Vystvetľujte, že liečba nezmení osobnosť pacienta, no môže významne pomôcť pri úľave od symptómov. Je dôležité uistiť člena rodiny s depresiou, že je OK požiadať o pomoc a že potrebná pomoc je dostupná.
  • Pomôžte im dodržiavať plán liečby. Pomôžte im, pomocou zoznamu otázok, nachystať sa na stretnutie s poskytovateľom starostlivosti o duševné zdravie. Ponúknite sa, že ich odprevadíte na lekársku prehliadku alebo že sa zúčastníte rodinnej terapie. Pomáhajte im dodržiavať predpísaný liečebný plán.
  • Preukazujte trpezlivosť. Uzdravenie potrebuje čas, dokonca aj keď človek vzorne dodržiava plán liečby. Neočakávajte rýchle zotavenie alebo trvalé vyliečenie.
  • Buďte vnímaví na samovražedné sklony. Všetky znaky samovražedného správania je potrebné brať vážne a okamžite pri nich jednať. Kontaktuje doktora, nemocnicu alebo pohotovosť a požiadajte o pomoc. Dajte vedieť ostatným členom rodiny alebo blízkym priateľom, čo sa deje. Odstráňte všetky prostriedky, ktoré by mohli samovraždu umožniť (lieky, ostré predmety, jedovaté chemikálie pre domácnosť).