Porozumieť ADHD

Porozumieť ADHD

  • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD/ADD) je zdravotný /neurobiologický stav, ktorý ovplyvňuje fungovanie mozgu a jeho vplyv na správanie človeka.
  • Ľudia s ADHD môžu mať problémy v súvislosti so správaním, učením a samoreguláciou.

https://freerangestock.com

Impulzivita, hyperaktivita a nesústredenosť sú pri ADHD bežné.

  • Impulzivita spôsobuje, že človek jedná predtým ako si premyslí možný dopad svojho činu; napríklad prejde cez rušnú cestu bez toho, aby sa pozrel či to nie je nebezpečné.
  • Hyperaktivita znamená, že je pre človeka veľmi náročné potichu sedieť, často cíti potrebu skákať, behať alebo sa neustále hýbať.
  • Nesústredenosť znamená, že pre človeka môže byť ťažké sústrediť sa na niečo po dlhý čas, respektíve sústrediť sa dostatočne dlho na to, aby dokázal dokončiť úlohu.

Vyskytuje sa ADHD s inými poruchami?

Osoby s ADHD majú 60 až 80% vyššiu pravdepodobnosť, že budú s väčšou pravdepodobnosťou ovplyvnené stavmi, ako sú: dyspraxia, porucha opozičného vzdoru, poruchy autistického spektra, poruchy úzkosti a nálady.