Vaskulárna demencia

Vaskulárna demencia

Druhý najbežnejší typ demencie. Spôsobuje ju poškodenie mozgu zapríčinené obmedzením alebo zablokovaním prietoku krvi v cievach vedúcich do mozgu. Cievne problémy môže zapríčiniť mŕtvica, infekcia srdcových chlopní (endokarditída) alebo iné vaskulárne ťažkosti.