Čo sú afektívne poruchy?

Čo sú afektívne poruchy?

Afektívne poruchy sa vyskytujú na celom svete
Celkový počet ľudí žijúcich s depresiou je 322 miliónov a podiel svetovej populácie s depresiou sa v roku 2015 odhaduje na 4,4%.

  • Depresia je najbežnejšia duševná porucha a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude do roku 2020 jedným z najväčších zdravotných problémov na celom svete.
  • Bipolárna afektívna porucha, ktorá sa prejavuje manickýmy a depresívnymi epizódami, s momentami „normálnej” respektíve stabilizovanej nálady, postihuje približne 60 miliónov ľudí na celom svete.

Source: https://www.flickr.com

Faktory zapríčiňujúce a ovplyvňujúce ich postup

  • Genetické
  • Neurochemické
  • Psychologické
  • Vplyvy prostredia
  • Sociálne

Zvyčajne je ťažké určiť, ktorý z týchto faktorov hrá najvýznamnejšiu úlohu pri vzniku a postupe poruchy.