Aké správanie je typické pre ľudí s mentálnym postihnutím?

Aké správanie je typické pre ľudí s mentálnym postihnutím?

Diagnózou mentálne postihnutie (MP) sa označuje široká škála zdravotných a osobnostných ťažkostí a správanie takéhoto človeka sa líši od jednotlivca k jednotlivcovi. Niektoré správania sa vyskytujú častejšie ako iné a sú nasledovné:

  • Ťažkosti s impulzívnym konaním: Deti s MP majú často problém s porozumením kauzality ich správania (akcie-reakcie). Napríklad dieťa s MP sa tak rýchlo nenaučí, že horúci sporák ho môže popáliť a teda sa môže stať že sa mu napriek popáleniu ani v budúcnosti nevyhne. Takéto dieťa neporozumie že popálená ruka a horúci sporák spolu súvisia a to ovplyvňuje zvládanie impulzívneho konania.
  • Problém s kontrolou a reguláciou emócií: To znamená, že niektorí ľudia s MP nevedia kontrolovať ako emocionálne zareagujú na určitú situáciu. Môžu sa ľahko rozčúliť, rozrušiť, alebo rozcítiť a mať ťažkosti dostať túto emóciu pod kontrolu.
  • Nízka frustračná tolereacia: Kvôli problémom s kontrolou emócií môžu ľudia s MP ľahko vybuchnúť alebo sa cítiť frustrovaní.
  • Anti-sociálne sklony: Nízke percento mladých ľudí s MP môže vykazovať anti-sociálne sklony – od podlého správania až po poškodzovanie cudzích vecí alebo delikventné správania (Inoue, 2019)

Medzi zvyčajnými starosťami opatrovateľov sú:

- Zdravie a blaho človeka, ktorého milujete:
- Bezpečnosť
- Sociálna inklúzia
- Starostlivosť o seba

https://unsplash.com

Ak má človek s mentálnym postihnutím správnu podporu, nie je dôvod, aby bol vylúčený zo spoločnosti a nemohol sa na nej aktívne podieľať.

 

https://unsplash.com