Čo sa dá spraviť?

Čo sa dá spraviť?

  1. Zistite, čo závislosť zapríčiňuje
  2. Vyhľadajte pomoc odborníkov
  3. Prijmite bezpečnostné opatrenia