Čo môžeme spraviť pre pacienta?

Čo môžeme spraviť pre pacienta?

Môžeme pomôcť chorému členovi našej rodiny!

Usilujte sa vytvárať podporné prostredie.

Znalosť choroby je prospešná tak pre ošetrovateľa, ako aj chorú osobu.

Dodržujte denný rozvrh týkajúci sa stravovania, večierky a iných každodenných činností. Predvídateľnosť denného rytmu vytvára pre osoby so schizofréniou pocit bezpečia.

Podporujte pacienta bez toho, aby ste ho poučovali. Je dôležité nesprávať sa k nemu, akoby bol malé dieťa.

Komunikujte jednoducho a jasne.

Vyhnite sa prejavovaniu negatívnych emócií,  kritiky, reakcií plných hnevu, sklamania a konfliktov s ostatnými členmi rodiny  pred pacientom. Snažte sa rešpektovať ich potrebu pokojného prostredia.

https://pixabay.com/

Môžeme pomôcť chorému členovi našej rodiny!

Naučte sa ako spoznať rané príznaky choroby.

Pomáhajú tiež pravidelné návštevy doktora a zapájanie sa do programov psychosociálnej terapie.

Nápomocnou tiež býva voľba dôveryhodnej osoby a dodávanie motivácie k činnostiam, ktoré pacient obľubuje.

Poskytujte dodatočnú podporu, obzvlášť po zhoršení psychotických prejavov a nemocničnej liečbe.

Zapojte osobu do fyzických aktivít ako je napríklad cvičenie alebo chôdza, postarajte sa o jej pravidelný spánok.

Jedzte zdravo a vyhnite sa prijímaniu psychoaktívnych činidiel vrátane nikotínu a alkoholu.

Neustále pripomínanie liekov: lepším spôsobom je ich zaradiť do každodenných činností.

Kritika za pasivitu: pokúste sa osobu motivovať k aktivitám, ktoré zvykla obľubovať a preneste na ňu istú mieru zodpovednosti                                         https://unsplash.com/photos/iJ2IG8ckCpA

https://unsplash.com

Čo robiť pri opakovaných príznakoch psychózy:

Medzi rané signály opakovaných príznakov psychózy patrí dodatočná spoločenská izolácia, depresívna nálada, prerušovaný spánok, nevhodné prejavy emócií, iracionálne tvrdenia, znaky halucinácie.

Nepokúšajte sa presvedčiť chorého človeka, že jeho halucinogénne predstavy nie sú skutočné.

Nekričte, neprejavujte hnev.

Nedotýkajte sa ho ale snažte sa nadviazať očný kontakt. Majte na pamäti, že môže byť veľmi dotknutý a vystrašený tým, čo práve prežíva. Pomôcť môže výzva na to, aby si sadol a oddýchol.

Znížte množstvo hluku, svetla a osôb v miestnosti (upokojujúci efekt).

 

Čo robiť v prípade samovražedných alebo sebapoškodzujúcich myšlienok:

Samovražedné myšlienky, ktoré je možné vyjadriť vetou tento život nie je hodný žitia“ alebomusím ukončiť tento život“, predchádzajú príprave na samovraždu (prechovávanie lana, hromadenie množstva liekov, atď.). Pacienti so schizofréniou páchajú samovraždu v 15% prípadov.

 V tomto prípade je potrebné bezodkladne kontaktovať psychiatra alebo záchranné zložky.

Zdroj: World Fellowship for Schizophrenia and allied Disorders through Help Guide