Čo môžeme spraviť pre človeka s demenciou (stredná fáza)

Čo môžeme spraviť pre človeka s demenciou (stredná fáza)

V strednej fáze choroby sa prejavujú príznaky ako strata samostatnosti, problémy s rečou, neschopnosť postarať sa o seba samého, problém spoznať členov rodiny či zvláštne a neprimerané správanie. Opatrovatelia členov rodiny by vtedy mali vziať do úvahy nasledujúce rady.

Source:https://www.pexels.com/