Obavy z porúch príjmu potravy – ako vplývajú na rodinnú dynamiku

Čo sa dá robiť pre jednotlivcov s poruchou príjmu potravy

Je dôležité, aby si človek s poruchou príjmu potravy uvedomoval svoje problémové správanie, vedel, prečo k nemu dochádza a aké emócie a presvedčenia sú s týmto správaním spojené a môžu prispieť k jeho spusteniu.

V posledných dvoch desaťročiach sa objavili liečby založené na uvedomovaní a akceptácii (MABT – Mindfulness and Acceptance Based Treatments) na liečenie rôznych porúch. Liečby založené na uvedomovaní a akceptácii sú terapeutické prístupy, ktoré sa snažia zmeniť vzťahy pacientov so zdanlivo averzívnymi alebo nežiaducimi vnútornými skúsenosťami.

Na základe týchto prístupov by lekári alebo zdravotnícki pracovníci mali vždy pomáhať pacientovi uvedomovať si výzor a vnímanie svojho tela. Týmto spôsobom sa človek s poruchou príjmu potravy naučí telo akceptovať a bude schopný ho ukázať ostatným, čím eliminuje niektoré charakteristické správanie (napríklad vyzliecť sa potme alebo nosenie voľného oblečenia). Je potrebné poznamenať, že pocit jednotlivca, že je tučný, môže byť vyvolaný tak výskytom určitých negatívnych nálad (depresívnych), ako aj fyzickými pocitmi, ktoré zvyšujú uvedomenie tela (pocit plnosti, nadúvanie, pocit tesného oblečenia).