Čo môžeme spraviť pre pacienta? Podpora jednotlivca

Čo môžeme spraviť pre pacienta?

  1. Pomôžte sa pacientovi pripojiť k podporným skupinám
  2. Zvýšte pacientovu motiváciu k zmene správania
  3. Pomôžte pacientovi obmedziť alebo skončiť s užívaním návykových látok
  4. Pomôžte pacientovi nájsť iné zdroje potešenia
Picture23
  1. Vyhnite sa diskriminácií a stigmatizácií
  2. Umožnite pacientovi pristupovať k objektívnym informáciam
  3. Pomôžte pacientovi znovu sa zaradiť do spoločnosti
  4. Použite stratégie, ktoré pacientovi pomôžu vyhnúť sa relapsu