Pomoc a podpora pre rodiča/ošetrovateľa

Pomoc a podpora pre rodiča/ošetrovateľa

Je dôležité aby ste sa, rovnako ako o vášho blízkeho s ADHD, starali aj o svoje vlastné zdravie a bezpečnosť.

Prežívanie stresu a syndróm vyhorenia sú u ľudí, ktorí sa starajú o osoby s ADHD veľmi časté. Aby ste mohli túto činnosť s láskou a v zdraví vykonávať aj naďalej,  sústreďte sa aj na svoje potreby.

Vedomie funkčnej a emocionálnej náročnosti a ťažkostí spojených s titulom ošetrovateľa a stigmy prevládajúcej okolo mentálnych ochorení vám môžu pomôcť zvládať situácie spojené s opatrovaním bezpečnejšie, zdravšie a efektívnejšie.