Čo môžete urobiť pre seba?

Čo môžete urobiť pre seba?

Ako ošetrovateľ niekoho s mentálnym postihnutím by ste sa mali starať aj o svoje vlastné potreby.

Prežívanie stresu a vyhorenie je u ošetrovateľov časté a počúvanie a napĺňanie vlastných potrieb vám pomôže pokračovať v poskytovaní tej najlepšej možnej starostlivosti o človeka s MP. 

Uvedomenie si náročnosti takejto starostlivosti vám pomôže vyrovnať sa s emóciami, ktoré sa vyskytnú.