Čo sa dá robiť s rodinami

 Čo sa dá robiť s rodinami

Skupinové rodinné intervencie sú efektívnou možnosťou podpory opatrovateľov. Rodinná terapia poskytuje bezpečný rámec pre rodičov, ako aj možnoti rozvoja pocitu sebaúcty, náklonnosti a nádeje. Slúži tiež ako priestor, kde rodičia prijímajú a vymieňajú si informácie s terapeutmi a ostatnými rodičmi. 

Existuje však veľa ďalších stratégií, ktoré môže rodina prijať, aby sa s chorobou vysporiadala pre nich najvhodnejším spôsobom. V každodennom živote môže rodina riešiť tieto témy:

Source:https://www.freepik.com