Čo je demencia?

Čo je demencia?

  Demencia je súbor mozgových porúch, ktoré zasahujú pamäť, schopnosť rozmýšľať a fungovať v spoločnosti. Zapríčiňuje ju poškodenie nervových buniek, ktoré môže nastať v rôznych oblastiach mozgu. V závislosti od zasiahnutého miesta mozgu zažívajú ľudia demenciu rozlične.

  Najzávažnejším rizikovým faktorom demencie je starnutie. Jej výskyt a rozšírenie rastie s vekom exponenciálne. Viac ako 90 percent prípadov demencie sa objavuje po 65 rokoch veku človeka.

DEMENCIA

Termín, ktorý popisuje súbor symptómov spojených s kognitívnymi poruchami

Typy demencie sa klasifikujú rôznymi spôsobmi, zvyčajne na základe toho, čo majú spoločné alebo či sa časom zhoršujú
(progresívne demencie). Typy demencií, ktoré sú nezvratné a časom sa zhoršujú, sú napríklad tieto: