Čo je post-traumatická stresová porucha?

Čo je post-traumatická stresová porucha?

Post-traumatická stresová porucha (PTSD) je súbor emocionálnych, kognitívnych a behaviorálnych narušení, ktoré sa vyskytujú ako následok prežitia jednej alebo viacerých stresových udalostí. Úroveň prežívaného stresu pri náročných udalostiach je vysoko subjektívny, avšak vo všeobecnosti sú takéto situácie definované ako stresujúce ak sa spájajú so smrťou, vážnym zranením či sexuálnym násilím (tieto udalosti sa mohli naozaj stať alebo sa nimi obeti niekto vyhrážal). Hlavné charakteristiky traumatických udalostí sú pocity strachu, bezmocnosti a obrovský stres. Pre niekoho to znamená priame zapojenie do takejto situácie, pre iného je to keď sa dozvie že sa takáto udalosť stala niekomu z jeho blízkeho okolia, pre niekoho iného zasa, že je takýmto stresovým situáciám vystavovaný kontinuálne (v práci). Väčšina ľudí zažije veľkú traumatickú udalosť aspoň raz v živote, tou najbežnejšou je smrť člena rodiny.

PTSD je charakteristické triádou prejavov:

1) vnucujúce sa, opätovné prežívanie traumatickej udalosti,

2)  vyhýbavé správanie

3) príznaky nadmernej aktivácie nervového systému pri vnímanej hrozbe

Je to chronické ochorenie s dopadmi na sociálny a profesionálny život a takisto na celkové zdravie jedinca.

Traumatické udalosti, ktoré zahŕňajú medziľudské násilie, ako napríklad trauma spôsobená vojnou a sexuálne násilie, sú najčastejšou príčinou posttraumatických stresových príznakov.

Takmer 80% osôb s PTSD trpí ešte najmenej jednou poruchou duševného zdravia, najčastejšie depresiou a zneužívaním návykových látok.

Vo väčšine prípadov príznaky PTSD spontánne vymiznú alebo sa dostanú do remisie päť až sedem rokov po traume, ale znova sa objavia okolo času výročia udalosti.

Jednou zo základných charakteristík traumatického zážitku a jeho dôsledkov je deštruktívny a nezmazateľný pocit osamelosti a odlúčenia od ostatných.

PTSD môže negatívne ovplyvniť schopnosť jednotlivca nadviazať a udržiavať medziľudské vzťahy.

Mať blízkeho postihnutého PTSD môže byť preto pre partnera alebo rodinu veľmi náročné. Podpora rodiny je zároveň kľúčovou úlohou pri zotavení sa z PTSD.

Image source: http://www.dissociative-identity-disorder.net