Čo je schizofrénia?

Čo je schizofrénia?

Schizofrénia je jednou z psychotických porúch. Psychotické poruchy sú duševné poruchy charakteristické problémami s rozlišovaním medzi tým čo je a čo nie je reálne.

Človek môže mať rôzne vnemy, pocity alebo myšlienky, ktoré skresľujú jeho pohľad na to, čo sa deje okolo neho alebo v ňom. To môže spôsobiť problémy v regulácii emócií, vo vzťahoch s druhými ľuďmi a v bežnom fungovaní.

 

Faktory, ktoré hrajú úlohu pri výskyte schizofrénie
– prítomosť určitých génov,

– Traumatický zážitok, najmä v najskoršom období života,

– a poškodenie mozgu v ktoromkoľvek období života.

Zrejme ju zapríčiňuje vzájomné pôsobenie rozličných biologických, psychologických a sociálnych faktorov. To spôsobuje narušenie fungovania neurotransmiterov**.

Schizofrénia sa môže vyvinúť náhle alebo postupne.

Najčastejšie sa objavuje vo veku medzi 15. až 25. rokom života. Vyskytuje sa približne v 1% populácie na celom svete.

Medzi rizikové faktory patria: nižší socioekonomický status,
nižšie vzdelanie, schizofrénia v rodinnej histórii, stresové
situácie ako napr. strata blízkej osoby, násilie v rodine alebo
v prostredí, v ktorom človek žije.

 

Konzumácia psychoaktívnych látok môže tiež vyvolať
psychotickú epizódu.

Najúčinnejšie bývajú liečby, ktoré zahŕňajú ako biologické,
tak aj psychosociálne metódy.