Čo je zneužívanie návykových látok?

Čo je zneužívanie návykových látok?

Tento termín označuje užívanie psychoaktívnych látok vrátane alkoholu a nelegálnych drog (WHO), ktoré je zdraviu škodlivé alebo nebezpečné. Opakované užívanie návykových látok končí neschopnosťou plniť pracovné alebo osobné povinnosti, značnými fyzickými škodami či sociálnymi ťažkosťami a problémami so zákonom. To sa môže stať, aj keď človek ešte nie je závislý.